Pieksä ry

Pieksämäen kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Pieksä ry:n tavoite on lisätä, ylläpitää ja kehittää Pieksämäen kuntakeskustan saavutettavuutta, vetovoimaa ja elinvoimaisuutta yhteinäisenä ja toiminnallisena alueena. Tarkoitus on myös kehittää keskustan yrittäjien, yhdistysten, kiinteistönomistajien, vakinaisten asukkaiden ja kesäasukkaiden yhteistoimintaa kuntakeskustan kehittämistä koskevissa asioissa.

Puheenjohtaja
Päivi Koukonen

Hallituksen jäsenet

Peter Hartwig, varapuheenjohtaja
Päivi Koukonen, rahastonhoitaja
Else Kovanen, sihteeri
Ritva Tissari-Ylönen
Sanna Sutela
Piatta Perälä
Anni Jukarainen
Milla Sipinen

Else Kovanen, toimistosihteeri

Sähköposti
info@pieksamakishopping.fi

Internet
www.pieksamakishopping.fi
www.facebook.com/pieksary
www.facebook.com/pieksamakishopping