Pieksä ry

Pieksämäen kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Pieksä ry:n tavoite on lisätä, ylläpitää ja kehittää Pieksämäen kuntakeskustan saavutettavuutta, vetovoimaa ja elinvoimaisuutta yhteinäisenä ja toiminnallisena alueena. Tarkoitus on myös kehittää keskustan yrittäjien, yhdistysten, kiinteistönomistajien, vakinaisten asukkaiden ja kesäasukkaiden yhteistoimintaa kuntakeskustan kehittämistä koskevissa asioissa.

Puheenjohtaja
Päivi Koukonen

Hallituksen jäsenet
Leila Mikkonen, varapuheenjohtaja
Mirja Kovanen, rahastonhoitaja
Terho Häkkinen, sihteeri
Ritva Tissari-Ylönen
Peter Hartwig
Kati Teittinen

Else Kovanen, toimistosihteeri

Sähköposti
info@pieksary.fi

Internet
www.pieksary.fi
www.pieksamakishopping.fi
www.facebook.com/pieksary
www.facebook.com/pieksamakishopping